Duna-parti gyurgyalag telep (Gyurgyalag Settlement by the Danube)

A valamikor jellemző még természetes vegetáció- a löszpuszta gyepek - kisebb-nagyobb maradványai találhatóak meg a Duna-part kialakított partvédőmű teraszain. Néhány kisebb foltban él az apró nőszirom (Iris Pumila), a mezőföldi löszgyepek jellemző védett növénye, a Sadler-imola, (Centaurea sadleriana) és az érdes csüdfű (Astragalus asper). Jelentőségével kiemelkedik a fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) 20-25 párból álló fészkelő kolóniája. Ezek a színpompás madarak a partvédőmű függőleges falában, hosszú járatok végén alakítják ki a fészkelő üregeket. A jellegzetes hangot adó madarak megfigyelhetők a telep megközelítése nélkül is, amint a terület felett táplálékra vadásznak.

 

Larger or smaller remnants of the once typical natural vegetation - the loess grasslands - can be found on the terraces of the embankment created on the Danube bank. In a few smaller patches, the tiny lady's petal (Iris Pumila), the typical protected plant of the loess meadows, the Sadler's imola (Centaurea sadleriana) and the rough sedge (Astragalus asper) live. The nesting colony of 20-25 pairs of the highly protected tern (Merops apiaster) stands out for its importance. These colorful birds create their nesting cavities in the vertical wall of the seawall at the end of long flights. The birds that make their characteristic sounds can be observed even without approaching the colony, as they hunt for food above the area.