Baracsi úti Arborétum (Baracsi Street Arboretum)

A Dunaújvárosban található Baracsi úti Arborétum, más néven Kádár-völgyi Arborétum védett természetvédelmi terület, melynek kezelője a Dunanett Kft, azon belül is az erdészetvezető. Az arborétum megtekintése ingyenes. A csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadják.

Az Arborétum egy erdészeti és parképítészeti céllal létrehozott terület, ahol a telepített örökzöldek a városon keresztül haladó Alsó-foki patak völgyében találhatók. A hűvös völgyben olyan élőfa-gyűjtemény kialakítására került sor, amelyben bemutathatóvá válhattak a telepített örökzöld, lombhullató fa-, és cserje fajok, tuják, hamisciprusok, borókák széles fajváltozatai. 2009-ben született döntés arról, hogy az arborétumot fejleszteni, szépíteni kellene, így a munkálatok során a Kádár-völgyben az Alsó-foki patak mellett lévő utat egyfajta tanösvényként alakították ki, minden most is látható fa mellé kiírták a magyar és latin nevét, bemutatva annak tulajdonságait. A gyalogutat faaprítékkal szórták fel, amit a kitermelt cserjékből, illetve az elpusztult fákból a helyszínen dolgoznak fel. Egy fából készült gyaloghidat is építettek a patakon át: és itt egy eddig elzárt területen lévő faritkaságokat látogathatnak az érdeklődők idegenvezetővel, előzetes bejelentkezés után. Az előzetes terveknek megfelelően újabb ritkaságokat ültettek közel 32 féle fajjal, olyanokkal, mint a mézgás éger, fehér gyertyán, sajmeggy stb. Az ide látogatókat kényelmes fapadok, asztalok és szalonnasütő hely várja, hogy legyen hol megpihenni a tanösvény végigjárása után.

 

The Baracsi út Arboretum, also known as Kádár-völgyi Arboretum, located in Dunaújváros, is a protected nature reserve, managed by Dunanett Kft., including the forest manager. Visiting the arboretum is free. Groups are accepted on the basis of prior registration.

The Arboretum is an area created for the purpose of forestry and park architecture, where the planted evergreens are located in the valley of the Alsó-foki stream running through the city. In the cool valley, a collection of living trees was created, in which the wide variety of planted evergreen, deciduous tree and shrub species, yews, false cypresses, and junipers could be presented. In 2009, a decision was made that the arboretum should be developed and beautified, so during the works, the road in the Kádár valley next to the Alsó-foki stream was created as a kind of nature trail, the Hungarian and Latin names were written next to every tree that can still be seen, presenting its properties. The footpath was sprinkled with wood chips, which are processed on site from the harvested bushes and dead trees. A wooden footbridge has also been built across the stream: and here, those interested can visit a previously closed area with a guide, after prior registration. According to the preliminary plans, new rarities were planted with nearly 32 species, such as gummy alder, white candle, common cherry, etc. Comfortable wooden benches, tables and a place to grill bacon await visitors here, so they have a place to rest after walking the nature trail.