Bartók Kamaraszínház (Bartók Chamber Theatre)

A Bartók Béla Kultúrházat 1953 végén vette birtokba a közönség. Működése első 20 évében a város és a vasmű felépítésén dolgozók és a már letelepedett lakók művelődését, szórakoztatását szolgálta.

Az első nagy változás 1973-ban állt be az intézmény életében. Neve ekkor már Bartók Béla Művelődési Központ, és keretein belül megkezdi működését a Dunaújvárosi Bemutatószínpad. Megindul tehát egy színházi alkotótevékenység, saját önálló bemutatókkal. Ezek zömében ősbemutatók, eleinte szinte kivétel nélkül  kortárs hazai és külföldi szerzők drámáiból, melyek az erre a célra kialakított stúdióteremben jönnek létre. Az első 10 évben évadonként két új bemutató születik, olyan rendezőkkel, mint Valló Péter, Iglódi István, Csiszár Imre, Árkosi Árpád, és olyan színészekkel, mint Bujtor István, Tímár Éva, Jordán Tamás, Jobba Gabi, Bács Ferenc, Kern András, Reviczky Gábor, Szilágyi Tibor, Bálint András és mások.

Újabb 10 év elteltével elsősorban koprodukciós előadások születnek az ország számos színházával: Szolnoki Szigligeti Színház, Játékszín, Miskolci Nemzeti Színház, Radnóti Színház, Katona József Színház, Soproni Petőfi Színház, Budapesti Kamaraszínház. Ezek mellett természetesen igen rangos vendégjátékokat is láthatott a dunaújvárosi közönség; gondos és igényes válogatás eredményeként.

Ismét 10 év kellett ahhoz, hogy színházunk bekerüljön az állami támogatást élvező vidéki színházak körébe. Neve ekkor, 1992-ben lesz Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza. Már saját társulattal, és a színházunkhoz kötődő állandó vendégművészekkel jönnek létre a produkciók.

1999-ben megszületik a Dunaújvárosi Bartók Táncszínház, mint a színházunk új tagozata. Mára a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza a mezőföldi kistérség meghatározó színházi – művészeti intézménye, és tájelőadásaival jelen van az ország számos pontján. Mindkét tagozatán saját társulatot épít, mintegy 30 művészt foglalkoztat, és számos meghívott vendéggel dolgozik. Évadonként 6 – 8 bemutatót tart és továbbra is rangos előadásokat fogad. Egy tíz évvel ezelőtti felújítás révén két korszerűen kialakított és jó technikával felszerelt játszóhelye van. (380 fős nagyterem, 90 fős stúdióterem.) További fejlesztések révén a színház mögötti parkban szabadtéri játszóhely jött létre színpaddal és zenepavilonnal, 2005-ben pedig egy új épületet is kaptunk, melyben próbaterem, műhelyek és művész apartmanok kerültek kialakításra.

A színházi előadások mellett az intézmény helyet biztosít programjában komolyzenei, könnyűzenei, szórakoztató rendezvényeknek és kiállításoknakis.

 

The Bartók Béla Culture House was taken over by the public at the end of 1953. In the first 20 years of its operation, it served the culture and entertainment of the people who worked on the construction of the city and the ironworks and the residents who had already settled.

The first major change in the life of the institution took place in 1973. It was then called the Bartók Béla Cultural Center, and the Dunaújváros Performance Theater began operating within its framework. Thus, a creative theater activity begins, with its own independent shows. These are mostly premieres, at first almost without exception of plays by contemporary domestic and foreign authors, which are created in the studio room designed for this purpose. In the first 10 years, two new shows are created per season, with directors such as Péter Valló, István Iglódi, Imre Csiszár, Árpád Árkosi, and actors such as István Bujtor, Éva Tímár, Tamás Jordán, Gabi Jobba, Ferenc Bács, András Kern, Reviczky Gábor, Tibor Szilágyi, András Bálint and others.

After another 10 years, mainly co-production performances are created with several theaters in the country: Szigliget Theater in Szolnok, Játékthznáz, National Theater in Miskolc, Radnót Theater, József Katona Theater, Petőfi Theater in Sopron, Budapest Chamber Theater. In addition to these, of course, the Dunaújváros audience could also see very prestigious guest games; as a result of careful and demanding selection.

It took another 10 years for our theater to be included in the circle of rural theaters enjoying state support. It was then, in 1992, that it became the Bartók Chamber Theater and House of Arts. The productions are created with our own troupe and permanent guest artists connected to our theater.

In 1999, the Dunaújváros Bartók Dance Theater was born as a new department of our theater. Today, the Bartók Chamber Theater and House of Arts is the dominant theater and art institution of the Mezőföld sub-region, and its landscape performances are present in many parts of the country. He builds his own troupe in both departments, employs around 30 artists and works with many invited guests. It holds 6-8 shows per season and continues to host prestigious lectures. Thanks to a renovation ten years ago, it has two modernly designed and well-equipped playgrounds. (Great hall for 380 people, studio room for 90 people.) Through further developments, an outdoor playground with a stage and music pavilion was created in the park behind the theater, and in 2005 we got a new building, in which a rehearsal room, workshops and artist apartments were created.

In addition to theater performances, the institution offers space in its program for classical music, light music, entertainment events and exhibitions.